Različne šole joge

Hatha joga je podzvrst radža joge, ki se je na Zahodu najbolj razvila (poleg te poznamo še bakti jogo, jnana jogo, karma jogo). Poudarja predvsem fizično telo, ki ga skuša z različnimi jogijskimi tehnikami uravnotežiti, da bi se praktikant joge lahko notranje poglobil. S terminom hatha joga se v Sloveniji najbolj pogosto označujejo programi joge, […]

Hatha joga je podzvrst radža joge, ki se je na Zahodu najbolj razvila (poleg te poznamo še bakti jogo, jnana jogo, karma jogo). Poudarja predvsem fizično telo, ki ga skuša z različnimi jogijskimi tehnikami uravnotežiti, da bi se praktikant joge lahko notranje poglobil.

S terminom hatha joga se v Sloveniji najbolj pogosto označujejo programi joge, ki imajo značilen tradicionalen koncept poučevanja hatha joge, to pa je bolj ali manj statično zadrževanje asan in zaključek s pranajamami, sproščanjem in meditacijo. To so programi, kjer boste ponavadi srečali poleg asan še vse druge tehnike joge, kot so pranajame (dihalne tehnike), mantre (zvočne vibracije), mudre (energijske geste), bandhe (energijske zapore) ter meditacijo.

Pri tradicionalni hatha jogi gre največkrat za manj dinamičen pristop, ki na začetku vsebuje nekaj pozdravov soncu, po tem pa si sledijo bolj statične asane v kombinaciji z drugimi tehnikami.

Na začetku ni bilo velikih razlik, vse je bila hatha joga. Pozneje pa so se razvile različne šole joge in različni učitelji so želeli izpostaviti svoj, drugačen pristop.

Vendar vse šole joge po svoji naravi težijo k istemu cilju – ravnotežju med lunarno in sončevo energijo. Znani indijski učitelj joge Krišnamačarja je v času svojega življenja enako poučeval vse svoje učence. Pozneje so šli trije njegovi učenci vsak svojo pot in na tej poti razvili različne pristope hatha joge (aštanga jogo, Iyengar jogo in vini jogo), ki so ustrezale njihovim potrebam in prepričanjem.

Razlike med šolami joge so največkrat v pristopu poučevanja. Nekateri učitelji joge se osredotočajo bolj na izvajanje asan (jogijski položaji) in le kot mali dodatek vključujejo druge tehnike, kot so npr. pranajame (dihalne tehnike), mantre (zvočne vibracije), mudre (energijske geste), bandhe (energijske zapore) ter meditacijo. Načeloma vse omenjene tehnike vključujemo v hatha joge, le da nekatere šole joge in učitelji ene tehnike bolj izpostavljajo kot druge. Razlike so tudi v zaporedju tehnik, njihovem poimenovanju, načinu izvajanja (na primer nekje je poudarek na počasnosti gibanja, drugje je zaporedje tehnik hitrejše).

Treba pa je izpostaviti, da so najpomembnejši pristop učitelja do učenca in izkušnje učitelja na poti joge ter ne toliko ime oz. šola joge. Opredelitev za šolo joge je stvar posameznika. Nekateri prisegajo na klasične šole joge, kjer so v ozadju veliki učitelji joge (guruji) in prav določen sistem, drugi posamezniki iščejo v jogi le obliko sprostitve ter sta jim tradicija in sistem manj pomembna.

Da boste lažje razlikovali med šolami joge, si preberite kratke opise teh, ki so v Sloveniji najpogostejše.

ANANDA JOGA

Ananda joga je klasična hatha joga, njen primarni namen je uravnotežanje energije po čakrah (energijski centri), ki nas pripravi za meditacijo. Namen je uporabiti energijo za harmoniziranje telesa, misli, predvsem pa za dvigovanje in usklajevanje naše zavesti z višjimi ravnmi osveščenosti. Posebnost tega sloga je uporaba miselnih afirmacij (ponavljajočih se besed ali stavkov) med držanjem asan, ki najbolj vplivajo na mentalni del našega telesa.

Utemeljitelj ananda joge je Svami Krijananda, učenec velikega indijskega učitelja Paramahanse Joganande.

Ananda joga praviloma ni fizično zahtevna jogijska praksa in se poučuje kot priprava na krija jogo, ki je bolj usmerjena v meditativne tehnike. V Sloveniji je nekaj učiteljev joge, ki učijo ananda jogo.

AŠTANGA JOGA ali AŠTANGA VINJSA JOGA

Aštanga joga je hatha joga, kjer se zaporedje asan niza po vedno istem principu. Gre za točno določene serije asan, ki se povezujejo s specifičnim dihanjem (dih ujaji). Za varnost izvedbe asan se dodajajo bande (energijske zapore). To je joga, ki je bolj dinamična in fizično zahtevna ter je usmerjena predvsem v telesno dejavnost.
Utemeljitelj aštanga joge  je K. Pattabhi Jois. Iz aštanga joge so se razvili slogi joge, ki vključujejo prvine aštanga joge, kot npr. power joga, surja šakti joga, vinjasa joga, hatha flow.

Aštanga joga je fizično zahtevna jogijska praksa in običajno so takšne tudi njene izpeljanke. V Sloveniji so se v zadnjih petih letih aštanga joga in njene številne izpeljanke precej razvile.

(Op.: Aštanga joga je tudi filozofski sistem joge in ga ne smemo zamenjevati s stilom hatha joge.)

IYENGAR JOGA

Iyengar joga je verjetno najbolj kompleksna joga na svetu. Vsaka asana se izvaja po točno določenih pravilih in se zadržuje statično dalj časa. Značilnost te joge je uporaba jogijskih pripomočkov, ki učencu omogočijo pravilno izvedbo asane. Ta stil joge je razvil mnoge adaptacije osnovnih asan in s tem jogo približal dobesedno vsem, tudi tistim, ki imajo nekatere fizične omejitve.

Iyengar jogo je utemeljil je B. K. S. Iyengar. V Sloveniji je v pravi obliki še ni mogoče zaslediti. Obstajajo le učitelji joge, ki v svoj program vključujejo nekatere značilnosti te joge, kot so npr. jogijski pripomočki.

Iyengar joga je primerna tako za začetnike kot tudi za poznavalce joge.

JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Utemeljitelj joge v vsakdanjem življenju je Svami Mahešvarananda. To je tradicionalna šola joge, ki je razvila osemstopenjski sistem hatha joge. Sistem ponuja zelo počasen, postopen način učenja asan. Večinoma je poudarek na izvajanju asan in jogi nidri oz. sproščanju.

Sistem joge v vsakdanjem življenju je v Sloveniji prisoten že več kot 20 let in je zelo razvejan, njihove učitelje najdete v večini večjih mest in krajev po vsej Sloveniji.

KUNDALINI JOGA

Kundalini joga je joga, ki vključuje različne tehnike joge, primarno asane in mudre, da bi delovali na energijo kundalini. Seti asan, imenovani krije, se lahko izvajajo dinamično ali statično in se prepletajo z različnimi tehnikami dihanja. Pri kundalini jogi boste začetek in konec jogijske prakse izkusili skozi petje manter (zvočne vibracije).

Kundalini joga se v Sloveniji počasi razvija, v tujini pa je že zelo uveljavljena.
Kundalini jogo je oblikoval Jogi Bhajan, ki je znan tudi po blagovni znamki čajev Yoga Tea.

Kundalini joga je primerna za začetnike in poznavalce joge.

SATJANANDA JOGA

Satjananda joga je zasnovana na tradiciji učitelja Svamija Satjanande, učenca velikega učitelja Svamija Šivanande, in jo uvrščamo med klasične tradicionalne šole joge. Predstavlja program joge v poenotenem paketu, dovolj prožnem, da jih je mogoče uporabiti za individualne potrebe. Asane so zelo sistematično razdeljene v sistem, ki se loči glede na začetni in nadaljevalni program joge.

Satjananda joga je v Sloveniji prisotna že več kot dvajset let.

Svami Satjananda in njegovi učenci so v okviru biharske šole joge izdali mnogo strokovne literature za jogo. Veliko je je prevedene tudi v slovenski jezik.

ŠIVANANDA JOGA

Šivananda joga je tradicionalna hatha joga, kjer se asane statično zadržujejo. Pranajame in meditacija so po navadi tehnike, ki se izvajajo na koncu jogijske prakse. Razvil jo je Višnu Devananda in jo imenoval po svojem učitelju, Svamiju Šivanandi.

Velik poudarek šivananda šole je na filozofskem sistemu vedante in petju manter. Šivananda šola je ena največjih šol joge na svetu.

Besedilo: Sneža Vidovič
Fotografije: Benjamin Skaleras