Razlika med djotiš in zahodno astrologijo

Spoštovana gospa Tina!Že nekaj časa razmišljam, da bi si dala narediti astrološko karto. Moj namen je bil poiskati kakega šolanega astrologa. Berem pa tudi to, kar pišete o djotišu, in se mi zdi prav tako zanimivo. Kakšna je razlika med djotišem in »našo« astrologijo?Zahvaljujem se Vam za odgovor in Vas lepo pozdravljam. Ksenija, Ljubljana Zahodne […]

Spoštovana gospa Tina!
Že nekaj časa razmišljam, da bi si dala narediti astrološko karto. Moj namen je bil poiskati kakega šolanega astrologa. Berem pa tudi to, kar pišete o djotišu, in se mi zdi prav tako zanimivo. Kakšna je razlika med djotišem in »našo« astrologijo?
Zahvaljujem se Vam za odgovor in Vas lepo pozdravljam.

Ksenija, Ljubljana

Zahodne astrologije ne poznam dovolj natančno, da bi lahko sodila o podrobnih razlikah.
Tudi djotiš astrologi, tako kot zahodni astrologi, smo šolani v okviru univerz, inštitucij oziroma programov, kjer poučujejo ta stara znanja, a uradno priznanega poklica, izobrazbe in diplome astrologa v Sloveniji za zdaj še ni. Upam, da se tudi to področje nekoč uredi.

Moram  povedati tudi, da se sama ne počutim kot astrolog. Astrologija je veda, ki proučuje zvezde. Djotiš pa pomeni SVETLOBA, notranja svetloba, in govori o tem, da so planeti na nebu samo znaki, ki nam kažejo na tisto, kar je v človekovi notranjosti, a skozi planete veliko lažje prepoznavno. Mikrokozmos je enak makrokozmosu. Ker pa na vseh ravneh vladajo enaki zakoni, se djotiš poslužuje kozmičnega uma, ki nam pomaga odkriti globoko skrite podatke o človeku in njegovi življenjski zgodbi ter izbranih nalogah.

A vseeno obstaja nekaj pomembnih razlik med djotišem in zahodno astrologijo, ki jih lahko izpostavim.

Prva in najpomembnejša razlika je v zodiaku. Vprašanje zodiaka je zelo zanimivo. Že od nekdaj astrologija pozna 12 znamenj – od Ovna do Rib. To so pravzaprav ozvezdja, skozi katera se (gledano z Zemlje) gibljejo planeti na svoji navidezni poti okoli Zemlje.

Obstajata dva zodiaka oziroma izračuna.

Sideralni zodiak, ki ga uporablja in upošteva djotiš, predstavlja dejansko stanje na nebu.
Tropski zodiak pa je dogovorni zodiak. Razlika med njima je približno 23 stopinj za znamenje ascendenta oziroma 23 dni za Sončevo znamenje. Djotiš za svojo osnovo izračuna natalne karte vzame ascendent, zahodna astrologija pa posebno pozornost posveča Soncu in za svojo osnovo izračuna natalne karte upošteva Sonce v trenutku pomladnega enakonočja oziroma v trenutku, ko se začne pomlad.
A v odnosu na zvezdno ozadje, gledano z Zemlje, Sonce zaradi zelo počasnega gibanja, ki se imenuje precesija, ni vsako pomlad na istem mestu! Ko je pred približno 2000 leti nastala zahodna astrologija, sta se oba zodiaka prekrivala. Sonce je bilo takrat ob začetku pomladi v resnici na začetku ozvezdja Ovna. A počasi, počasi se je zaradi precesije spremenil tudi položaj Sonca in tako je danes na prvi pomladni dan Sonce v resnici na začetnih stopinjah Rib in ne Ovna. To praktično pomeni, da je bilo Sonce pri meni, ki sem rojena 27. 5. 1977, v trenutku mojega rojstva v resnici v ozvezdju Bika in ne Dvojčkov …
In tako velja tudi za vsa ostala naravna načela oziroma planete ter ascendent, ki ga djotiš vzame za svojo osnovo.
Kako to vpliva na interpretacijo natalne karte po zahodni astrologiji, ne vem, vendar je djotiš glede tega zelo jasen. Razlage izhajajo iz dejanskega položaja zvezd, torej sideralnega –  absolutnega zodiaka.  Številčno razmerje v kotnih stopinjah med obema zodiakoma se imenuje ajanamša in znaša približno 23 stopinj.

Polega tega djotiš pozna tudi časovne periode. Če poznamo naravne ritme, ki oblikujejo življenje, in če poznamo vstopno točko posameznika v te naravne ritme (trenutek rojstva), lahko v djotišu izračunamo, kako in kdaj bodo ti vplivali na življenje posameznika. Te časovne periode imenujemo DAŠE in so matematično natančno izračunana življenjska obdobja, znotraj katerih se aktivirajo posamezna naravna načela (planeti) in hkrati z njimi dogajanja na posameznih področjih našega življenja.
A djotiš ni absolutno usmerjen v predvidevanje prihodnjih dogodkov. Vedno gre le za možnosti, glede na naravne ritme, katerim sledi in po katerih živimo vsi. Djotiš poudarja svobodno voljo in to, da lahko z usmerjenim delovanjem in razumevanjem življenjske situacije, posledic in nalog sami kreiramo svojo lastno prihodnost.
V ta namen pozna UPAJE – tako imenovane preventivne tehnike, ki nam pomagajo  skladno z individualno situacijo preobraziti učinke preteklih dejanj, še preden se te izrazijo navzven. To so večinoma zelo preprosti postopki, ki pa lahko močno preobrazijo dogajanja na različnih področjih našega življenja. O UPAJAH se seznani na djotiš svetovanju.

Prav tako bi rada poudarila, da djotiš ni zelo psihološko usmerjen. Zanimajo ga globoko skriti podatki o človeku in njegovem delovanju ter njihovih posledicah. Govori o osnovnem duhovnem zakonu vzroka in posledice, o karmi. Planeti so pravzaprav le karmični nosilci, ki nam točno določen trenutek aktivirajo točno določeno posledico našega preteklega delovanja.
S tem ko se vnaprej pozanimamo o tem, kakšna je ta posledica, pa se odpirajo tudi možnosti, da jo preobrazimo in spremenimo tok dogodkov v našem življenju.
Djotiš poudarja svobodno voljo. Pokazati ljudem načine, kako jo lahko povečamo, pa je bistvo djotiš svetovanja.