Enoletna šola indijske tradicionalne medicine, ajurvede

Predavateljica: dr. Biljana Dušić

Program:
* Šola vsebuje okoli 170 ur dela, razdeljenega na tri 4-mesečne module. Prvi modul bo trajal od septembra do decembra 2009, drugi od februarja do maja 2010 in tretji od septembra do decembra 2010.
* Delali bomo po en  poln vikend na mesec, od 10.  do 17. ure.
* Delo bo vsebovalo kombinacijo predavanj, vadbe joge, pogovorov in občasno praktičnega dela.
* Vsebine, ki jih bomo zajeli med enoletnim šolanjem so:


1. modul 
o zgodovina in filozofija ajurvede
o sankhya filozofija (3 telesa, 5 ovojev, 7 centrov)
o tattve
o pet velikih elementov
o gune
o veje ajurvede – nekoč in danes
o doše – telesno, psihološko
o prakrti – vikrti
o ama
o prana, tejas, ojas – višje oktave doš
o agni
o ajurvedska tkiva (faze razvoja, stranski produkti, motnje)
o kanali telesa
o vaje

2.modul
o doše  – podtipi
o prana, tejas, ojas – razširitev
o subtilni kanali telesa – nadi-ji – in energetski centri
o joga in ajurveda
o agni – razširitev
o marma točke
o energetika okusov
o energetika živil
o hrana, primerna za posamične doše
o dinacarya – dnevni ritem po ajurvedi
o 6 stopenj razvoja bolezni po ajurvedi
o 3 možne smeri razvoja bolezni
o ajurvedska diagnostika (pogovor, pregled, pulz, jyotiš…)
o vaje

3.modul

o pancakarma (procedure in njihov protokol)
o post v ajurvedi
o palijativne procedure čiščenja telesa
o obdobja – ritmi po ajurvedi
o mandala letnih časov in obdobij dneva
o skrb za otroke v ajurvedi
o terapevtski pristopi v ajurvedi (prehrana, pancakarma, specifična zdravila, pranayama, joga, marma terapija, meditacija, kristalo/kovinoterapija, mantre…)
o nekaj bolj znanih ajurvedskih zdravil in zelišč z indijskih tal
o naša zelišča v ajurvedski terapiji – energetika, uporaba
o nekaj domačih receptov (ghee, kicari, naravni soma pripravek…)
o hrana – priprava in kombinacije
o specifični pristop zdravljenju posameznih doš (postopki)

Cilji

Cilj šolanja je usposobiti posameznika za samostojno, inteligentno presojo po načelih ajurvede na področju preprečevanja bolezni in področju lažjih akutnih bolezni. To mu omogoča kakovostno skrb za lastno zdravje in zdravje svojih najbližjih.

Šola NE ponuja diplom ali certifikatov ajurvedskih terapevtov, ker tovrstna delovna usmeritev terja večletni študij in prakso.

Po končanem študiju in opravljenem pisnem ali ustnem preizkusu znanja, vsak učenec prejme interno diplomo o uspešno opravljenem šolanju na področju ajurvede. 

Vpisni pogoji

V šolo ajurvede se lahko vpiše vsak, ki čuti afiniteto do indijske tradicionalne medicine in ima končano najmanj srednjo šolo.

Prijave so možne do 18. septembra 2009. Naknadna priključitev skupini je možna po osebnem pogovoru s predavateljico. Prijave na tel. 040/ 169 289 ali na e-mail: biljana.dusic@aditi.si  

Cena

Cena posameznega modula je 450 EUR , vsak modul je plačljiv posebej. Pred vsakim modulom učenci vplačajo 100 EUR avansa, kot potrditev oz. končno prijavo. Preostali del cene se poravna na prvem srečanju, ko učenci tudi prejmejo račun.

Informacije

Vse ostale informacije – o kraju predavanj, natančnih datumih srečanj v prvem modulu in morebitne dodatne pojasnitve na zgornji e-naslov oz. telefon.