Nekaj besed o ajurvedi…

Indijska tradicionalna medicina, ajurveda, je najstarejši znani medicinski sistem. Podobno sodobni zahodni medicini ima svoja področja, kot so na primer kirurgija, interna medicina, ginekologija, psihiatrija, farmakologija… Toda za razliko od sodobne medicine izhaja iz  subtilnega dojemanja življenja – iz razumevanja, da je pojavni svet v vseh svojih vidikih: fizikalnem, kemičnem, biološkem… le rezultat delovanja veliko finejših ustvarjalnih sil, ki jih lahko zasledujemo vse tja do Duha, Življenja. Tam, v Duhu, se je prvič porodila namera, da se svet »dogodi« in od tam izvira zavest in inteligenca vsega stvarstva – od subatomskih delcev do galaksij. Nekje vmes se nahaja tudi človek s svojo zavestjo, ki se izraža skozi medij čustev in uma. Zato ajurveda meni, da je pristen občutek zdravja – duševno-fizične vitalnosti in usklajenosti – nemogoč brez ubranega razmerja posameznika z njegovim širšim okoljem: ne le z družbenim, ampak tudi z vsemi kraljestvi Narave, z planetom, kot Bitjem, z Univerzumom, Bogom…

Osrednji (in najbolj popularen) steber človeške fiziologije v ajurvedi predstavljajo trije kreativni fluidi, sile – vata, pitta in kapha – ki ustvarjajo in omogočajo življenje človeka na duševni in fizični ravni. Določena v trenutku spočetja iz fluidov, ki so v tistem trenutku dominirali v umu in telesu očeta in matere, je naša psihofizična konstitucija kombinacija različnih količin in kvalitet treh zgoraj omenjenih kreativnih sil. Ta prav nam lastna kombinacija
predstavlja našo danost, ki nam narekuje ustrezen slog življenja in prehranjevanja. Vsako dolgoročno ali zelo pretirano odstopanje od le-tega, pravi ajurveda, bo prej ali slej vodilo v bolezen.

V revijah, na internetu,.. boste našli različne vprašalnike, po katerih lahko poskušate ugotoviti svojo osnovno konstitucijo, kot jo pozna ajurveda. Vendar je dobro vedeti, da je pri tem v pomoč, če isti vprašalnik za nas »reši« še nekdo, ki nas dobro pozna. Tako se bomo izognili pogostim napakam, ko človek podaja odgovore na vprašanja
izhajajoč bolj iz lastnega koncepta o sebi, kot iz resničnih psiholoških in fizičnih dejstev. Poleg tega je potrebno vedeti, da ko enkrat nastopi bolezen, ki jo v ajurvedi razumemo kot različne stopnje neravnovesja fluidov, ni več možno s pomočjo vprašalnika zanesljivo ugotoviti svojo konstitucijo. V tem primeru je bolje poiskati pomoč
strokovnjaka.

In tudi nikoli ne bi bilo dobro pozabiti, da je ugotavljanje lastne konstitucije uporabno za splošno orientacijo posameznika le na področju preprečevanja bolezni. Toda, ker je ajurveda sestavljen medicinski sistem, ta ugotovitev ne zadošča za odločitev o potrebnih ukrepih potem, ko je že nastopila bolezen nič bolj, kot vedenje o tem, kje v telesu so jetra zadošča za ukrepanje v primeru hepatitisa…


Biljana Dušić, zdravnica in ajurvedska svetovalka