ZUNAJTELESNE IZKUŠNJE

Darja Cvek Mihajlović

CDK-Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2009

Knjigi je priložen CD s posneto vodeno meditacijo, ki jo vodi Darja Cvek Mihajlović; glasba: Kaja Lomovšek

Cena: 23 EUR

 

Zunajtelesne izkušnje (ZTI) so vezni člen med zunanjim in notranjim svetom. Gre za subjektivno izkušnjo, ki človeka zaznamuje in ga poveže z univerzalnimi zakoni našega bivanja. Je raziskovanje samega sebe, ki prinaša spoznanje, da sta telo in zavest sicer tesno povezana, vendar zavest biva tudi neodvisno od telesa.


Darja Cvek Mihajlović  je učiteljica na Duhovni univerzi, njeno področje je praktikum intuicije, vodi meditacije in je osebna svetovalka.

Področje, ki jo še posebej zanima in se mu posveča znanstveno, so zunajtelesne izkušnje. Tej temi je bilo namenjeno tudi njeno izobraževanje na mednarodni akademiji za zavest (IAC) v Londonu in na Portugalskem.
 

Kako znanstveno opredeliti nekaj, kar se paradigmi naše znanosti vztrajno izmika in sega v področje ezoterike in mita? Kako zaobjeti pojave, o katerih ljudje tisočletja  hranijo pričevanja, osebne izkušnje, se z njimi tudi danes  ukvarjajo mnoge  ustanove po svetu in različni posamezniki,  s sredstvi, ki jih ponuja sodobno empirično preverjanje? Vsekakor težka naloga in velik izziv. Še posebej, če izhajamo iz osnovne predpostavke, ki nima znanstvene, empirične osnove: da zavest biva neodvisno od posameznega telesa.
 

»Jogin pravi, da nič ni nadnaravno, ampak da v naravi srečujemo očitne in prikrite pojave. Drugi so vzrok, prvi pa učinek. S čuti zlahka zaznavamo očitne, ne pa prikritih. Prav izvajanje radža joge pa nas usposobi za zaznavanje subtilnejših vtisov.«

Vivekananda: Radža joga
 
Avtorica pravi v uvodnem nagovoru bralcu, da knjiga nima namena prepričevati ali zagovarjati določeno stališče, temveč ponuja nekaj snovi za razmišljanje o skritih razsežnostih življenja, ki jih pokriva ezoterika. Tri poglavja v knjigi, naslovljena »Ezoterični kotiček«, bralca seznanjajo s to razlago življenja, njegovih razsežnosti in zakonitosti, iz katerih ti pojavi izhajajo. Ta prastara vedenja, ki spremljajo človeštvo v vseh njegovih kulturah, so tudi po mnenju avtorice skrinja zakladov z vedenjem o našem bivanju. Dostopna je vsem, ker je tudi lastna vsem,v naših duhovnih razsežnostih, ki jim pravimo duša.

Nenavadne izkušnje, take, ki jih ne moremo umestiti v svojo izgrajeno miselno strukturo, v svoje dojemanje življenja in sveta, nas lahko preoblikujejo tako ali drugače. Odpirajo nam nova vprašanja, ki lahko zamajejo temelje našega sveta ali nas celo zasvojijo. Najmočnejša in najbolj zaznamujoča so prav gotovo osebna doživetja.

Izkušnje, ki jih ne moremo ali ne znamo umestiti v svoje dojemanje sveta, ki temelji na empirični znanosti in fizikalnih zakonitostih materialnega sveta, lahko razvrstimo v: izkušnje ob smrti, spomine na pretekla življenja, nenavadne moči (jasnovidnost, telepatija, kanaliziranje, prekognicija, psihokineza, komuniciranje z umrlimi, levitacija, neranljivost, čudežne ozdravitve itd.). Gre skratka za zunajčutne zaznave, ki jih z našimi petimi čutili, ki zaznavajo fizični svet, ne moremo zajeti, ker so mnogo subtilnejša. Pa vendar se tudi naša osnovna čutila razvijajo in postajajo vse finejša, z določeno prakso, posebnimi razmerami, novimi spoznanji: pred stoletji naj bi človek zaznaval mnogo manj barvnih odtenkov in okusov, kot jih danes, v vsem preobilju čutnih vtisov, s katerimi je ves čas bombardiran, in obenem lahko opazimo, kako se pri okvari enega od čutil (npr. slepoti) okrepijo preostala.

Tudi  zunajčutne zaznave imajo svoja čutila, ki jih lahko z določeno prakso okrepimo oziroma aktiviramo. Tehnike, ki jih med drugimi priporoča t. i. področje ezoterike, so meditacija, razvijanje intuicije, radža joga. Odpirajo nam nove svetove, ki ves čas že so, le mi jih ne opazimo in z njimi se postavljajo temeljna vprašanja našega bivanja, ki globoko posegajo v področje ontologije in etike. In tam se srečujeta fizika in metafizika in se zlivata v celoto.
 

Kot pravi avtorica:

»Med raziskovanjem fenomenov se zgodi zanimiv preobrat. Le-ti stopijo v ozadje, saj skoznje sije nekaj še globljega, sije resničnost notranjega življenja. Hkrati z njo odkrivamo tudi plasti sebe in prodiramo navznoter, k svojemu duhovnemu jedru. Preko njega so-čutimo z vsem, kar je in spoznavamo notranjo povezanost vsega. V luči lastnega duhovnega bistva vidimo, da so nenavadni pojavi nenavadni le toliko časa, dokler ne spoznamo njihovega ozadja. Prvotna fascinacija se umakne notranji izpolnitvi, ki jo čutimo, ko v sebi okušamo skrivnosti onkrajfizičnega. Takrat se začne prava magija, magija odpiranja duhovnega srca in srčnega sobivanja z vsemi bitji, magija razsvetljenega uvida in razumevanja, magija pravilnega delovanja.«

 
V tej točki se dotikamo tudi opredelitve pojma sreča. Ta ima veliko težo v našem razmišljanju o življenju. Ta temeljni pojem, cilj, ki opredeljuje naše bivanje, dobi skozi razumevanje ezoteričnih zakonitosti bivanja, raziskovanje svojega pravega bistva, popolnoma drugačne razsežnosti, kot jo ima pojem sreče v povnanjenem smislu, pripetem na materialne dobrine.Vedno prisotna je etična komponenta, na katero avtorica opozarja tako in drugače, še posebej pri nagibih, ki nas vodijo v raziskovanje ZTI.
 
Avtorica se teme loteva iz različnih zornih kotov, saj zavedanje o zunajtelesnih izkušnjah (ZTI) obstaja tako dolgo kot človeštvo. Današnji čas, ki zahteva empirično, znanstveno potrjevanje dejstev, ki jih večina sprejema kot gotovost, znotraj znanstvene paradigme ne vključuje metod  raziskovanja, ki bi to lahko potrdile, tistih, ki jih ponuja ezoterika, pa ne priznava. Nekateri znanstveniki sicer zagovarjajo stališče, da je zavest lahko produkt kvantnega procesa v možganskih celicah, kar pomeni, da v določenih okoliščinah možgani lahko izgubijo stik s senzornimi informacijami telesa, kar sproži psihološke mehanizme ZTI. Raziskave potekajo v smeri, ki zajema predvsem predsmrtne izkušnje, ko zavest in duša obstajata kot ločeni entiteti od fizičnega telesa.

Knjiga ponuja sistematičen vpogled v različne vrste ZTI, njihovo ezoterično podlago, raziskave in tehnike, ki pomagajo širiti zavedanje onkraj fizičnega sveta.

Kot navaja v knjigi misel Roberta A. Monroeja, raziskovalca ZTI: »Največja iluzija je, da je človek bitje omejitev.«

B. H. P.