TKIVA V AJURVEDI – SAPTA DHATU

Ajurveda, tako kot zahodna medicina, opisuje tkiva telesa. Koncept tkiv pa se v ajurvedi zelo razlikuje od tega, kar pod besedo 'tkiva' razumemo v zahodni medicini.


Pa začnimo o tkivih najprej na splošno. Ajurveda opisuje sedem tkiv, ki sukcesivno izhajajo eno iz drugega. To so:

   1. rasa tkivo, ki bi ga v jeziku moderne medicine opisali kot krvno plazmo in limfo;
   2. rakta tkivo, ki ga predstavljajo skupno vse rdeče krvničke;
   3. mamsa tkivo, mišično tkivo v telesu (progaste in gladke mišice in srčna mišica);
   4. meda tkivo, maščobno tkivo v telesu;
   5. asthi tkivo, kostno tkivo;
   6. madža tkivo vključuje kostni mozeg, živčno tkivo in endokrino tkivo telesa ter
   7. šukra/artava tkivo, moško oz. žensko reproduktivno tkivo.

 

Izgrajevanje tkiv se dogaja v stopnjah, od hranil, ki jih zaužijemo, do prvega tkiva, nato od prvega do drugega tkiva, še naprej od drugega do tretjega in tako vse do zadnjega, sedmega tkiva. Hranjenje in izgrajevanje tkiv upravlja prebavni ogenj (jathara agni) kot glavni ogenj v telesu in njegove funkcionalne različice, specifični tkivni ognji, ki jih vsebuje vsako posamično, zgoraj opisano tkivo (dhatu agni). Od relativne moči tkivnega ognja (torej njegove intenzitete glede na »delo«, ki ga ima opraviti)  je odvisna funkcionalna integriteta tkiva. Če je dhatu agni moten, potem bodo z motnjo zajeta vsa tkiva, ki sledijo (čeprav ne nujno in vedno v zgoraj naštetem naravnem zaporedju).

Vsako tkivo ima dve fazi v svojem nastajanju:
– asthaji (dobesedno »neumeščeno«, nezrelo, nepredelano),
– sthaji  (»umeščeno«, zrelo).

Nezrela oblika tkiva kroži po telesu (ni »umeščena«) in se imenuje pošaka – tisti, ki hrani, zrela pa je čvrsto vezana, »umeščena« v svojo definitivno obliko in se imenuje pošja (tisti, ki je nahranjen).

Vsako tkivo sprejema sebi ustrezna hranila, ki jih »prebavlja« s tkivnim ognjem na tkivni membrani, ki ji v sanskrtu rečemo dhatu dhara kala. Ta membrana tvori mejo med nezrelim in zrelim tkivom ter vsebuje in obdaja zrelo tkivo.

Kapilare v steni prebavnega trakta vsrkavajo hranilni sok, nastal kot produkt delovanja prebavnih encimov in sokov na prežvečeno in pogoltnjeno hrano, ter ga posredujejo celotnemu krvnemu obtoku in telesu. Ta hranilni sok (ahara rasa) je nezrela oblika prvega, rasa tkiva – to je mlečna tekočina bazne (alkalne) reakcije. V petih dneh asthaji (ahara) rasa dhatu kroži svobodno po telesu in počasi prehaja v zrelo obliko tkiva – sthaji rasa dhatu. Po petih dneh je ta proces običajno končan in nastalo je zrelo prvo tkivo iz zaužite hrane. Tudi vsako naslednje tkivo potrebuje prav tako okoli pet dni, da preide iz svoje nezrele v zrelo obliko, kar pomeni, da je zadnje, sedmo, šukra oz. artava tkivo izgrajeno okoli 35 dni po zaužiti hrani iz substance (ki je v teh dneh večkrat transformirana) taiste zaužite hrane.

Čeprav je najbolj naravno dejstvo, da nas vse, kar zaužijemo, določa: kvaliteto telesa, njegovih tkiv, vitalnost, imunost …; se zdi, da sodobni človek ostaja slep ravno za to najbolj enostavno in naravno dejstvo. In vase pri vsakem obroku spravlja energetsko obubožano, s kemikalijami obdelano in spremenjeno hrano, zdravje in lepoto pa poskuša doseči z različnimi masažami, lepotilnimi posegi, operacijami, sukcijami, drenažami … Morda bo tole poglavje o tkivih v ajurvedi še en opomnik, kako je hrana, ki jo zaužijemo, ključna za zdravje in vitalnost vsake celice našega telesa. Ajurveda nas spet spomni, da je esenca zaužite hrane tista nit, ki določa esenco vseh naših tkiv. Ne obstaja noben zunanji poseg, ki se mu pasivno podvržemo, ki bi lahko spremenil dejstvo, da je telo zgrajeno iz nekvalitetne substance. Spremembo lahko prinese le naša odločitev, da uživamo živo, čisto, vitalno hrano in naredimo vse, kar je v naši moči, da to možnost ohranimo tudi za prihodnje generacije.

Naslednjič  se bomo podrobneje posvetili posameznim tkivom.