JOGA – Transformacija telesa in uma

Joga - transformacija telesa in duha

Blaž Bertoncelj je dobro znano ime v slovenskem »jogijskem« prostoru. Z jogo se je začel ukvarjati že zgodaj, v letih, ko večina mladostnikov išče izkušnje in razumevanje sebe na področjih, ki prinašajo razmeroma hitre in predvsem otipljive, vidne rezultate. Poglabljanje v jogo pa zahteva precejšno samodisciplino in je delo na dolgi rok. To je delo »v sebi« in ne na sebi, kot avtor pravilno ugotavlja v svoji knjigi. Joga ne spodbuja tekmovalnosti, preštevanja točk in analiziranja rezultatov. Zato je vsak prispevek k širjenju joge v današnji storitveno naravnani družbi toliko bolj dragocen, še posebej, če ga širi mlada generacija.Avtor knjige je tudi moj jogijski učitelj. Ni edini, joge sem se učila pri več učiteljih, je pa tisti, ki me je popeljal na pot poučevanja joge. Spoznavala sem ga pri vadbi joge, na učiteljskem programu, ki ga vodi, in tudi skozi knjigo, ki jo je napisal.

Z lastno prakso joge in nenehnim izobraževanjem v tujini pri znanih jogijskih učiteljih je avtor razvil uspešen pristop učitelja joge, ki sledi tradicionalni jogi, hkrati pa ima posluh za modernega, preobremenjenega zahodnjaka. In to v svoji knjigi jasno izraža.
Predstavitve joge se je lotil na razumljiv, prijazen in strokoven način. Sistematično so obdelana vsa najpomembnejša področja joge. Preplet teoretičnega in praktičnega dela joge je v knjigi izrazito uravnotežen. Že v sami zasnovi knjige avtor torej sledi enemu od osnovnih jogijskih principov – uravnoteženosti. Vsaka razlaga praktičnega vidika joge ima tudi svoj teoretični del in kot lepo zaokrožena celota ponuja bralcu širši in globlji pomen joge. »Tehnika« dobi svoj namen in pomen. Zaradi tega je knjiga še posebno dragocena.
Avtor se zaveda, da je enostavna preslikava tehnik joge, kot jih poučujejo v Indiji in kot jih imamo možnost videti v marsikaterem učbeniku joge, za naše sposobnosti lahko nevarna. Zahodni človek je drugačen in živi v drugačnem okolju kot vzhodnjak. Razlike so precejšne, toda s prilagoditvami lahko joga postane dragoceno darilo Vzhoda zahodnemu svetu.

V poglavju o asanah pisec najprej opiše osnovna načela izvajanja asan. Eno izmed njih je tudi: »Bistvo izvajanja asane ni nujno v popolni izvedbi. Bistvo asane je v popolnem zavedanju.« V nadaljevanju je natančno opisana izvedba vsakega položaja, njegovi pozitivni učinki, na kaj moramo biti še posebej pozorni (kontraindikacije) in priporočila za bolj izkušene praktike joge. Zelo pomembna se mi zdita opis in slikovni prikaz položajev na klasičen način in nato še v prilagojeni izvedbi. Veliko knjig s področja joge namreč ponuja zapletene jogijske položaje, ki jih mnogi nikoli ne bomo popolnoma usvojili. Začetnika lahko takšen pristop celo odvrne od spogledovanja z jogo. V knjigi avtor ponudi tudi možnost uporabe jogijskih pripomočkov, kar slikovno prikaže in opiše v posebnem poglavju.

Na podoben način, od teorije k praksi, od pozitivnih učinkov do opozoril, nas avtor vodi tudi skozi poglavja o pranajamah, mudrah, koncentraciji in meditaciji.

Prikazanih je precej praks joge za različne potrebe. In še marsikaj zanimivega.
Pisec od fizičnih vidikov joge prehaja proti koncu knjige do vse globljih vsebin joge. To so večne teme, ki se nas globoko dotaknejo, ko smo pripravljeni in dojemljivi za subtilna sporočila joge. Takrat spoznavamo, da je joga več kot vadba, koristna zdravju in dobremu počutju. Začenjamo razumeti, da je joga način življenja oz. pot notranje transformacije.

Kot pravi avtor: »Edina prava transformacija je notranja transformacija. Danes se veliko govori o spremembah, vendar je glavna usmerjenost še vedno v zunanjo, materialno raven. Družba vas ne bo spodbujala k notranjim spremembam in obvladovanju uma. To boste morali storiti sami. V končni fazi je izključno od vaših notranjih sprememb odvisna vaša lastna sreča in zadovoljstvo. Za to bi moral biti motiviran vsak zase.«
Razumevanje in spoznavanje joge temeljita predvsem na delovanju, torej lastni izkušnji. Vendar pri tem potrebujemo tudi nekoga, ki nas usmerja. Poleg učiteljev je lahko dobrodošla tudi knjiga. Pogosto je prav knjiga tisti prvi impulz, ki nas usmeri v nova raziskovanja. Prepričana sem, da je knjiga koristno branje tako za začetnika kot za naprednejšega praktika joge ali učitelja joge. Vsak bo v njej našel nekaj zase.
LILI FUGINA