Osvobodite svoje življenje bremen

Če bi živeli čustveno in psihološko popolnoma uravnoteženo, bi bilo naše energijsko polje (avra) podobno mirni reki, ki teče skladno in enakomerno. Travme in druge neprijetne izkušnje, ki jih doživljamo od najzgodnejšega otroštva, delujejo kot velike skale, ki so padle v mirni tok reke in ustvarjajo vrtince, kjer se energijski pritisk zveča ali zmanjša. Človekovo življenje ne teče več kot mirna reka, temveč se vrtinči, gosti in redči, človek pa se muči in trpi. Takšno neravnotežje je podlaga neželenih stanj v človeku: občutimo čustvene in mentalne blokade, na dogodke in ljudi se odzivamo drugače, kot bi si želeli, doživljamo strahove in fobije, najrazličnejše odvisnosti, alergije in fizične bolečine, imamo slabo samopodobo, se težko koncentriramo pri učenju … Skratka, srečujemo se z negativnimi psihološkimi stanji, ki verjetno niso tuja nobenemu izmed nas.


Psihologija se je pri obravnavi motenj doslej zgledovala po klasični fiziki, kjer se vedno poskuša odkriti povezava med vzrokom in posledico. V kvantni fiziki pa vzročne zveze niso opazne. Ker naše misli obstajajo na energetskih poljih, negativna čustva pa so izraz motenj teh polj, vidimo, da so psihološki in čustveni pojavi po svoji naravi kvantni procesi. Zato je mogoče psihološke težave odpraviti veliko hitreje, če se jim približamo kot motnjam energijskega polja, ne pa da iščemo vzroke v preteklosti, kot je značilno za psihoterapevtske prijeme. Seveda se psihološke motnje izrazijo nevrološko, kemično, kognitivno tudi v spremenjenem obnašanju, vendar na najgloblji ravni obstaja in je dejaven tudi njihov energetski temelj. Da bi dosegli ozdravitev ali premik v duhovni zavesti, je treba samo spremeniti strukturo energijskih polj, ki so v njihovem temelju.

Ko je motnja v energijskem sistemu odstranjena, to pa se zgodi zelo hitro z nekakšnim terapevtskim »kvantnim skokom«, izginejo neželena psihološka in emocionalna stanja ter bolezni, ki so se iz njih razvile in omejujejo svobodo vedenja osebe in njeno zadovoljstvo z življenjem. Še pred desetletjem ali dvema si ni bilo lahko predstavljati, da bi težki in kronični čustveni problemi izginili v pol ure ali celo manj. Zdaj je to resničnost, ki jo omogoča PEAT.

Prastara znanja in najnovejša dognanja znanosti, združena v metodi PEAT

PEAT je okrajšava za Primordial Energy Activation and Transcendence oz. psihoenergijska avrotehnologija. Je metoda, ki se je razvila iz akupunkture, kineziologije, pranajame in različnih meridianskih metod. V tej metodi so združena prastara znanja o človeku iz različnih delov sveta in časa, ki so sedaj združena v celovit sistem. Najnovejša dognanja kvantne fizike in mehanike ta spoznanja nadgrajujejo, jih naredijo univerzalna ter praktično uporabna za sodobnega človeka.

PEAT vam bo pomagal pri

–  odpravljanju čustvenih in mentalnih blokad,
–  odpravljanju fobij, strahov in negativnih odzivov,
–  odpravljanju travmatičnih izkušenj,
–  odpravljanju odvisnosti vseh vrst,
–  pri alergijah in fizičnih bolečinah,
–  izboljšanju samopodobe, koncentracije in učenju.

Avtor PEAT-a je dr. Živorad Mihajlović Slavinski. Razvil ga je leta 1999 in ga nato z leti stalno nadgrajeval in izpopolnjeval. Metodo je uspešno predstavil na mnogih delavnicah po svetu. Slavinski, sicer psiholog, se ukvarja z alternativnimi metodami psihoterapije, hermetizmom in spiritualno tehnologijo. Objavil je 20 knjig s tega področja in ustvaril več izredno učinkovitih sistemov. Med njegovimi deli je tudi knjiga Psihični trening jogijev, kjer med drugim opisuje vaje pranajame, koncentracije in avtohipnoze, o katerih drugi avtorji o jogi ne pišejo, bodisi ker jih nočejo objaviti ali pa menijo, da so pretežke ali prenevarne za običajnega bralca.

Kako poteka terapija PEAT

Proces je izredno enostaven. Klient ne potrebuje nobenega predznanja ali vedenja o čemerkoli. Vse, kar se zahteva, je, da občuti problem in ima željo, da ga razreši.

Večina terapevtskih postopkov je sestavljenih iz tega, da se stranka vživi v svoj problem, ga občuti in obenem kombinira dotikanje končnih točk ustreznih energijskih meridianov s posebnim pogovornim postopkom in načinom dihanja. Tako deluje na energetska polja, ki prežemajo fizično telo in ga obkrožajo. Energijska polja so sicer očem nevidna območja vplivov, ko pa se klient vživi v svojo travmo ali čustveno težavo, lahko popolnoma jasno občuti delovanje takšnega polja na svoje čustveno življenje. Lahko se počuti jezno, nelagodno, prestrašeno, ljubosumno … Verjetno z vživljanjem v negativno energijsko polje človek v resnici občuti motnje v svojem energijskem polju. Z odpravo energijske motnje izginejo tudi čustvene, psihične ali fizične težave.

PEAT pozna več različnih terapevtskih postopkov, ki sežejo različno »globoko«, glede na težavo, ki jo klient želi odpraviti. Je izredno učinkovit, tudi kadar naš vzrok za težavo ni popolnoma jasen. S posebnim postopkom se lahko dobesedno prikopljemo skozi čustvene plasti naše osebnosti do natančnega vzroka naše težave. Ko nevtraliziramo naboj, ki je ujet v vzroku (praviloma v situaciji iz preteklosti), se naše težave popolnoma končajo ali v nekaterih primerih zmanjšajo na minimum.

Največji dragulj: združitev prvinskih polarnosti

Vse, kar obstaja, ima svoje polarno nasprotje: dobro in zlo, moški in ženska, svetloba in tema, napredovanje in umikanje, rojstvo in smrt, jaz in drugi ljudje, jing in jang … Tudi večina posameznikov živi v dualističnem svetu. Vsak ima več parov polarnosti, vendar sta le dve od njih prvinski polarnosti (osebni kodi), ki ju je »prinesel« na ta svet in na njuni podlagi igra svojo »življenjsko igro«. Pri večini ljudi je ta igra prisilna in nezavedna.

Prvinski polarnosti odrejata cel spekter različnih izkušenj, skozi katere potujemo v življenju. Sta kot naša notranja motivatorja in usmerjevalca, ki ju želimo ves čas uresničevati. V nekem trenutku se nam ena od teh osnovnih polarnosti zdi pozitivna (želimo si jo doseči), druga pa se nam zdi negativna (in se ji želimo izogniti). Lahko se celo obrneta: to, kar se nam je zdelo prej pozitivno, je sedaj negativno … in tako se zgodba nadaljuje v nedogled in lahko prinaša različne konflikte v naše življenje. Dvojnosti se ne moremo izogniti, lahko pa te polarnosti uravnovesimo.

Kot primer takih polarnosti bi lahko navedli ljubezen in svobodo. Oseba si želi ljubezni, najde pravo osebo in vstopi v ljubezensko zvezo, vendar ga sčasoma razmerje začne omejevati, ne čuti se svobodnega. Potrebo po nasprotni polarnosti, svobodi, občuti do te mere, da zvezo prekine. Zdaj je svoboden in to stanje mu ustreza, vendar sčasoma spet začne pogrešati občutek ljubljenosti, želi si ljubezni in ponovno išče novo zvezo … Začarani krog se nadaljuje.

Če človek teži k najglobljemu vzroku neke svoje težave ali neželenega stanja, mora odkriti svoji prvinski polarnosti, čeprav zanju ni nikoli slišal. Ko ju z globinskim procesom PEAT  odkrije, se nasprotji nevtralizirata; človek spozna eno prvinsko polarnost v drugi in nasprotno, nato pa postaneta eno. Gre za globoko spiritualno izkušnjo.

Kakšna je njena vrednost? Vzhičenje po odkritju prvinskih polarnosti ne traja dolgo, vendar vam postane jasno vse življenje v temeljni življenjski igri, v katero ste se spustili v velikem številu različic. Rešeni ste svojih glavnih pritiskov. Še naprej lahko igrate iste igre, vendar lahko zdaj izbirate. Še več. Začnete se bolj zavedati tako starih kot novih težav, vendar jih veliko hitreje rešujete.

Korenite spremembe osebnosti s pomočjo PEAT-a so neboleče in ne zahtevajo veliko truda. Ni pomembno, koliko časa je težava trajala in kdaj je nastala, lahko se zelo hitro odstrani. Stranke, pogosto pa tudi praktiki, težko verjamejo, da se hude in dolgotrajne življenjske težave lahko odstranijo v kratkem času, vendar je to marsikdaj res. V praksi se je pokazal še en vidik uporabe te metode: duhovni razvoj, ki je lahko zelo pospešen.

Helena Žitnik, PEAT procesor
helena_zitnik@t-2.net