JOGA – Nesmrtnost in svoboda

Mircea Eliade

Študentska založba/Zbirka KODA
Ljubljana, 2011


Prevod: Jedrt Maležič
Spremna beseda:Tina Košir
457 strani
cena: 35,00 EUR


Prevod obsežnega enciklopedičnega dela romunskega religiologa, filozofa in zgodovinarja Mircea Eliade v slovenščino, je prav gotovo velik korak in praznik za vse, ki jih zanima filozofija in še posebej za vse tiste, ki si želijo vpogled v filozofijo joge.
 Knjiga je eno tistih referenčnih  del, na katerega se vsi (zahodnjaki), ki se poglabljajo v stare filozofske sisteme Indije, sklicujejo in še danes pomeni na Zahodu, kljub zadregam avtorja, ki jih je v spremni besedi nakazala Tina Košir, temeljno, nepreseženo delo.

Razumevanje filozofije stare Indije, ki  seveda ni enoznačna in zajema v svojo misel vse, kar danes poznamo kot različne filozofske šole tudi na Zahodu, je  trdo delo. Vsaj na področju joge se vsakodnevno srečujemo z različnimi instantnimi verzijami in poenostavitvami, ki so jogi prej v škodo, kot korist. Kakor pravi avtor sam, si je Zahodna misel vedno odrezala tisti kos pogače tega veličastnega izročila misli in uvida, ki ga je bila  v določenem trenutku sposobna prebaviti.
 Tisto, kar je pomembno za razumevanje tako imenovane »indijske filozofije«, kompleksnega in razvejanega miselnega telesa, ki ga ta izraz siromaši, je razumevanje sposobnosti našega razumevanja. Če drugega ne, obstaja lingvistična ovira, ki je prav tako ni preprosto prebroditi samo s študijem starodavnih jezikov. Za razumevanje je potrebno še mnogo več, kot osnovno orodje, saj je pred nami izročilo, ki je v nepretrgani liniji prebrodilo tisočletja. Kot pravi Eliade, odkrivanje Indije še vedno poteka.

»Kajti analiza tuje kulture  v prvi vrsti razkriva tisto, kar smo si z njo prizadevali odkriti, ali tisto, kar smo bili v njej že pripravljeni odkriti. Odkrivanje Indije bo zaključeno tedaj, ko bodo ustvarjalne sile Evrope nepreklicno izčrpane.«

Eliade v uvodnem nagovoru opozarja na stične točke Zahodnih in  indijskih (ter  vzhodnih nasploh) filozofskih sistemov; evropska zavest se vedno bolj nagiba k temu, da samo sebe opredeljuje kot umeščenost v zgodovinsko in časovno omejitev, na dejavnike, ki pogojujejo človeško bitje, kot so zgodovina, socialno okolje, dednost, filozofija, kultura, ideologija itd. Človek je v svojem bistvu časovno in zgodovinsko  omejeno bitje. Prav to pa nam lahko pomaga bolje razumeti  indijsko duhovnost in tisočletne izkušnje. Včasih se zdi, da gre le za različno terminologijo. Že od obdobja upanišad se indijska misel spopada s temeljnim problemom strukture človeške pogojenosti in kot pravi Eliade, je v svojem bistvu »eksistencialistična«.
Razlika med obema svetovoma je v tem, da indijska misel ni težila k temu, da bi pojasnila človeka, kot  zahodna filozofija, ampak jo zanimajo meje te pogojenosti in tisto, kar (če) obstaja onkraj njih. S pojmom samskare  in vasane so že mnogo prej segli na področje, ki ga danes razumemo kot nezavedno.Spoznavanje sistemov pogojenosti pa služi temu, da se jih osvobodimo in v to je umeščena tudi filozofija joge. Pojem absolutne svobode  v svojem pomenu presega najskrajnejše opredelitve filozofije Zahoda, saj zahteva žrtvovati prav človeško pogojenost in »osebnost«, Stvarstvo. V tem se pojem filozofije, kot ga razumemo mi in daršan, kot ga razume indijska misel, temeljno razlikujeta, kot avidja in vidja, nevednost in vednost.
Eliade nas najprej seznani z analizo filozofije samkhye in joge na podlagi Patanjalijevega besedila  Yoga sutre, ki povzema  dialektično mišljenje samkhye filozofije. V osmih poglavjih  se srečujemo s temeljnimi  sistemi in pojmi indijske filozofske misli, zadnje, deveto poglavje je namenjeno dodatkom, opombam in  bibliografiji.

Na vsak način je  pred nami knjiga, ki  smo jo dolgo čakali. To  je knjiga, ki jo moramo kupiti (cena je zelo ugodna) in si jo privoščiti počasi, zbrano in v majhnih odmerkih. Prav zato  pogrešam morda trde platnice, saj  je to ena tistih knjig, ki zahtevajo veliko rabe.Vsem tistim, ki jih zanima kompleksna duhovna misel  Indije, ki tudi ni nikoli izgubila telesa kot ene  od stopnic na poti razumevanja, spoznavanja in osvoboditve, toplo priporočamo.

BHP