Okrogla miza: „Meditacija – znanstveni pogled na meditacijo in meditativni pogled v znanosti“

Ponedeljek, 14. oktober 2013 ob 18.30 v dvorani M1 Cankarjevega doma.

Udeleženci:  izr. prof. dr. Metka Kuhar (komunikologija), prof. dr. Igor Jerman (biologija), prof. dr. Metka Ravnik-Glavač (molekularna genetika),  prof. dr. Borut Škodlar (psihiatrija), Andrej Detela (fizika), izr. prof. dr. Urban Kordeš (kognitivna znanost), dr. Sebastjan Voros (filozofija) in Biljana Dušić, dr. med. (splošna medicina in indijska tradicionalna medicina, ajurveda)

Na našem srečanju bodo vsi udeleženci spregovorili – vsak s svojega strokovnega in izkustvenega področja o  znanstvenih ugotovitvah na področju zavesti in meditacije in različnih oblikah njunega vpliva na materialni vidik življenja, o znanstvenih ugotovitvah na področju kognitivne znanosti in filozofije, ki se tičejo inteligence, zavesti in meditacije in (tudi) njihovega mesta v raziskovalnem procesu in sorodnih vsebinah. Odprt bo tudi dialog z zainteresirano publiko.

Vljudno vabljeni!