Postani učitelj joge

Sadhana šola joge, Tečaj za učitelja joge 1

PRIDRUŽI SE NAJBOLJŠIM UČITELJEM JOGE

Sadhana šola joge razpisuje Tečaj za učitelja joge I
nosilka programa: Sneža Vidovič, 500 CYT, FIY

PROGRAM POTEKA CIKLIČNO PO MODULIH,
ZATO SE LAHKO PRIKLJUČITE KADARKOLI.

POKLIČITE IN SE PRIJAVITE: 041 565 528

 Tečaj za učitelja joge – predstavitev

Naš program za učitelje joge je plod  dolgoletnih (op. več kot 20 let) izkušenj in raziskovanj na področju joge, meditacije, izkustvene funkcionalne anatomije in kineziologije ter sodobne psihologije, didaktike, somatike in NLP (neuro-lingvističnega programiranja). Letos program zaključuje že 10 generacija učiteljev joge.
Seštevek inovativnih pristopov na področju joge, razumevanje procesa učenja joge in iskrena želja po prenosu znanja, nas dela drugačne. Z dovršenim in preizkušenim načinom dela uresničujemo želje ter gradimo dolgoročno zaupanje naših udeležencev.

Komu je Tečaj za učitelje joge namenjen?

 • Vsem, ki želite dosedanje znanje in izkušnje joge poglobiti in se podati na pot poučevanja joge ter si pridobiti tudi certifikat za poučevanje joge.
 • Vsem tistim, ki sicer niste razmišljali o poučevanju joge, ste pa želeli dosedanje znanje in izkušnje joge nadgraditi in s tem poglobiti lastno jogijsko prakso.
 • Vsem, ki se srečujete z omejitvami pri praksi joge bodisi zaradi preteklih poškodb ali zaradi degenerativnih sprememb in se želite poučiti o varni in terapevtski praksi joge.

 Učenje z nami je ustvarjalno, polno čutne ostrine in premikanja notranjih meja.

Ustvarjamo sproščeno okolje, kjer je učenje igra in sodelovanje nesebično izmenjavanje izkušenj.

Sadhana šola joge ustvarja unikaten pristop k jogi, ki deluje kot skupek klasičnih jogijskih principov, razvojnega gibanja človeka, izkustvene antomije (somatika) ter fizičnih in energijskih tehnik body-mind modelov. Fokusiramo se na notranjo izkušnjo, jo raziskujemo in je bolj pomembna kot doseganje zunanje forme.

Učiteljski tečaj joge temelji na načelih, ki so temeljna načela dela v Joga studiu Sadhana:

 • Priznavanje vsakega učenca kot unikatnega in sposobnega.
 • Spoštovanje individualnih omejitev, potreb in želja.
 • Omogočanje svobodne izbire nivoja zahtevnosti prakse joge.
 • Partnerski odnos med učencem in učiteljem, ki temelji na odgovornosti in spoštovanju.

 

Vizija
Dvigniti strokovni nivo znanja na področju poučevanja joge ter zagotoviti poglobljen način študija, ki temelji na osebni praksi joge in razumevanju joge kot duhovne discipline. Naš cilj je ustvariti pogoje, kjer se bo vsakdo lahko učil s pomočjo izkušenih učiteljev joge in drugih mentorjev ter skozi lastno doživljanje ustvarjal svoj slog poučevanja joge, ki je unikaten, profesionalen in strokoven.
Program Učitelj joge I
Učiteljski program joge  je sistematično in strokovno organiziran ter zagotavlja interdisciplinarno znanje, praktične izkušnje ter mentorstvo.
Enoletni strokovni program za učitelje joge – Učiteljski program joge I je usklajen* z evropskimi in ameriškimi standardi jogijskih zvez (European Yoga Allinace, International Yoga Federation, American Yoga Allinace).  Obsega 250 ur, od tega 186 kontaktnih ur.
Ob uspešnem zaključku programa kandidati prejmejo diplomo oz. certifikat z nazivom UČITELJ JOGE I (250 UR), ki zagotavlja samostojno in profesionalno poučevanje joge.

* program vsebuje vse zahtevane vsebine s strani jogijskih zvez, poleg tega vsebuje še dodatne module po izboru nosilcev programa (somatika, NLP). Programa po letu 2010 nismo registrirali pri omenjenih zvezah, zaradi nestrinjanja s politiko nadzora nad izvajalci strokovnih izobraževanj ter učitelji joge. Strokovni nadzor se ne izvaja, ne zagotavlja se  preverjanja licenc in diplom. Na željo posameznika lahko zagotovimo mednarodno diplomo.

Učiteljski tečaj joge izvajajo tako tuji kot domači priznani strokovnjaki s področja joge, filozofije, psihologije, didaktike, somatike, anatomije, fiziologije in kineziologije in NLP-ja, ki predavajo v Sloveniji in tujini.

Glavna nosilka programa ter ustanoviteljica Sadhana šole joge je izkušena učiteljica joge in meditacije, Sneža Vidovič, 500 CYT, FIY, ki je v Sloveniji med prvimi izvajala enoletne strokovne programe za učitelje joge. Je ena redkih učiteljev, ki se profesionalno ukvarja z jogo več kot 10 let in ji joga ne pomeni le „part-time joba“.

 

 

1. CILJI UČITELJSKEGA TEČAJA JOGE:

 • Pridobiti in razviti znanje ter razumevanje jogijske prakse in poučevanja joge, z namenom profesionalnega in strokovnega izvajanja programov joge.
 • Naučiti se samostojno oblikovati vadbene programe za izvedbo splošnih tečajev joge in tudi specifičnih programov (op. Joga za boljšo držo, Joga za prebavo, Joga na delovnem mestu, …)
 • Povečati razumevanje sebe, sprejemanje in spoznavanje lastnega telesa in uma skozi asane, pranajame in jogijsko filozofijo.
 • Doseči globoko razumevanje fizične naravnave, in sicer iz notranjosti telesa navzven.
 • Odkriti izvajanje asan brez naprezanja in poškodb.
 • Naučiti se povezati valove diha, giba in uma v progresivno prasko joge.
 • Razviti globino in lepoto jogijske prakse na jogijski blazini, ki nas podpira skozi dan in je hkrati del našega vsakdana.

2. VPISNI POGOJI ZA PRISTOP NA UČITELJSKI TEČAJ JOGE:

– vsaj V. stopnja izobrazbe;
– splošni CV + jogijske reference ;
– ocena jogijske prakse in osebni razgovor.

3. POTEK IN IZVAJANJE TEČAJA ZA UČITELJA JOGE:

Tečaj se bo izvajal v Ljubljani v prostorih Joga studia Sadhana.
Trajal bo 10 vikend modulov.
Urnik: en vikend na mesec, sobota in nedelja od 9.00 – 17.00h.

En vikend oz. dva v času izobraževanja bosta rezidenčena ( 3-4 dnevno bivanje z izobraževalnim programom), izven Ljubljane.

Sestavni del programa je obiskovanje tečajev (cca. 1 x tedensko) v okviru Joga studia Sadhana, ki se izvajajo v Joga studiu Sadhana in na drugih lokacijah. Obiskovanje tečaja je sestavni del modula: DIDAKTIKA IN TEHNIKE POUČEVANJA.

4. OPIS PROGRAMA ZA UČITELJA JOGE:

Vsebina 250 ur, 186 kontaktnih ur z učiteljem, preostala vsota ur je namenjena domačemu delu in študiju.

VSEBINA     ŠTEVILO UR
JOGIJSKE TEHNIKE: 
Asane in modifikacije asan ter uporaba jogijskih pripomočkov,
Prilagojeni programi asan za različne težave in bolezni,
Pranajame, Relaksacijske tehnike,
Uporaba tehnik v tradicionalnem
načinu vodenja joge in v dinamičnem (vinjasa joga)
120
DIDAKTIKA IN TEHNIKE POUČEVANJA (+ tečaj joge) 
Priprava ure, Načrtovanje tečaja, nivojsko poučevanje, tehnike opazovanja, demonstracija, asistenca, kvalitete učitelja, odnos učitelj-učenec.
18 + 30*
ANATOMIJA, KINEZIOLOGIJA 
Osnove anatomije (poudarek na funkcionalni anatomiji
prilagojeni za potrebe joge), osnove kineziologije.
10 + 10
EZOTERIČNA ANATOMIJA  
Osnove ezoterične anatomije
5
FILOZOFIJA, ETIKA
Jogijski tradicionalni teksti in vzhodna filozofija.
15
PSIHOLOGIJA in NLP tehnike v jogi  
Proces učenja, delovanje zavesti in razumevanje zaznavanja.
8
Skupaj
186 kontaktnih ur
Celoten tečaj: 186 kontaktnih ur + 30 ur asistenc + 34 ur domačega študija.

OPOMBE:

* poleg omenjenih vsebin se predvideva  domače delo (študij literature, priprave na praktične nastope, domače naloge) in min. 30 ur asistiranja

** na tečaju joge, kar ni všteto v kvoto 186 kontaktnih ur.

*** Asistence na tečaju joge se doplačajo posebej, vsaka asistenca je 10 EUR. Asistenc so lahko oproščeni tisti udeleženci, ki že imajo diplomo za učitelja joge kakšne druge šole in so opravili min. 80 ur poučevanja.

5. ZAKLJUČEK PROGRAMA IN PREIZKUS

– pisni preizkus;
– nastop (vodenje ure, asistenca, demonstracija)
– izdelan načrt programa joge.

6. CENA UČITELJSKEGA TEČAJA:

1.600,00 EUR + DDV  ali  plačilo na 3 obroke (1. obrok: 800 EUR, 2. in 3. obrok po 400 EUR).

Cena vključuje udeležbo na vseh vikend predavanjih, obsežno avtorsko gradivo* (op. niso fotokopije knjig in nekaterih tujih jogijskih skript) in  mentorstvo ter opravljanje izpita s snemanjem. Cena ne vključuje bivanja oz. nastanitve enega oz. dveh vikendov, ki bodo potekali izven Ljubljane.

Opomba: * Dodatna tuja literatura je opcijska (ki jo boste dobili kot seznam knjig), se priporoča, ni pa nujna. In ni všteta v ceno tečaja.

7. PLAČILNI POGOJI:

– ob 100% avansu nudimo 5 % popust
– znesek 1.600,00 EUR + DDV  je možno poravnati tudi v 3 obrokih

V primeru predčasne prekinitve izobraževanja iz osebnih razlogov vplačila ne vračamo.Vračila so možna le ob predložitvi dokazil o zdravstvenem stanju oz. nesposobnosti nadaljevanja izobraževanja.

8. PRED – PRIJAVA:

Pred – prijava na program pomeni izkazan interes za program. Le- ta naj vsebuje:

1. življenjepis (osebne podatke: priimek in ime, domači in elektronski naslov, telefonska številka; osebna predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski program.
2. priporočilo dosedanjega učitelja joge (ni nujno, je pa prednost pri izbiri kandidatov).

Pred-prijavo pošljete po pošti na elektronski naslov info@sadhana.si, informacije na gsm 041 565 528.

9. KONČNA PRIJAVA pomeni odločitev za vstop v program in plačilo šolnine v enkratnem znesku ali plačilo prvega obroka. Pred-prijavo pošljite na elektronski naslov info@sadhana.si, dodatne informacije pa dobite na gsm 041 565 528 (Sneža Vidovič). KONČNA PRIJAVA NA TEČAJ ZA UČITELJA JOGE pomeni odločitev za vstop v program in plačilo šolnine v enkratnem znesku ali plačilo prvega obroka.

*Vsi naši teskti so avtorsko delo in so predmet avtorske zaščite ali druge pravne oblike zaščite intelektualne lastnine. Besedila ali dela besedila ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsako kopiranje teksta bomo takoj prijavili pristojnim organom.