RABINDRANATH TAGORE: VPRAŠANJE SVOBODE IN NEODVISNOSTI

(Četrtkov Time out, 30. januar 2014)

 

Zgodovina povečevanja svobode je zgodovina izboljševanja medčloveških odnosov.
Tagore, Religija človeka, 1931

Da bi bili popolni, moramo biti obenem divji in uglajeni; bodimo naravni z naravo in človeški s človeško družbo.
Tagore, 1926

Veliki indijski pesnik in mislec Rabindranth Tagore (1861-1941) je živel in ustvarjal v prelomni dobi, ki jo je v celoti zaznamovalo težko zgodovinsko dejstvo kolonializma. Temu je sledil idejni in kulturni trk med ‘Vzhodom’ in ‘Zahodom’, ki je slehernega občutljivega Indijca izzval, da je na eni strani premišljeval o vseh podedovanih vzorcih, na drugi pa se je opredeljeval do novih idejnih struj, ki so pod obnebjem britanske kolonialne nadvlade prišle iz Evrope. Tagore se je dejansko vse življenje intenzivno ukvarjal z najbolj težkimi in perečimi temami, ki pa niso zadevale samo njegovega ožjega okolja Zahodne Bengalije ter Indije, temveč moderno dobo in slehernega posameznika v njej.

V predavanju se bomo podrobneje posvetili času in prostoru – verskim, političnim in kulturnim družbenim tokovom druge polovice 19. st. in prve polovice 20. st. v Bengaliji/Indiji – ki sta kompleksno zaznamovala Tagorejevo ožje in širše okolje ustvarjanja. V vseh svojih dejavnostih je iskal konstruktivno ‘tretjo pot’, ki se ne bi zapletala ne v samovšečen in obrambni nacionalizem ne v nekritično sprejemanje zunanjih vplivov. V svojih mnogostranskih prizadevanjih – saj je bil tudi pedagog in prenovitelj ruralnega okolja – je ostal pogosto nerazumljen in osamljen. Vendar Tagorejev izjemno bogat opus (tudi neliterarnega ustvarjanja) kaže na prodoren um, ki skuša najti odgovore na mnoga še vedno aktualna vprašanja: od družbene pravičnosti in solidarnosti, do vprašanj o znanstvenem in tehnološkem napredku,  ženskega vprašanja, problematike protikolonalnega upora in nacionalizmov, medkulturnosti, izobraževanja, in seveda duhovnosti, ljubezni in ustvarjalnosti. Tista rdeča nit, ki vse to zares povezuje, pa je usoda posameznika – njegove neodvisnosti in svobode.

O tem, kaj po Tagoreju pomeni biti »svoboden« oz. »osvobojen« in kaj pomeni biti »neodvisen« bo razmišljala in predavala Ana Jelnikar.

Cena predavanja: 10 evrov
040 90 91 92
http://www.sadhana.si/