Beba Splichal strokovni vodja Nove šole


Naslov:

Nova šola
1000 Ljubljana


E-pošta: novasola@gmail.com

NOVA ŠOLA
naravnega zdravljenja
v Ljubljani
razpisuje
študijski program
Terapevt naravnega zdravljenja – reikist
za šolsko leto 2014/15
Vpis v 1. letnik in mentorstvo se je že začel in bo potekal do zasedbe prostih mest. 
• usposabljanje za samostojno delo po metodi tradicionalnega reikija
• dopolnilno izobraževanje za terapevte naravnega in tradicionalnega zdravljenja
• osnovno znanje s področja osebnega razvoja za vsakogar
Splošni del izobraževanja zajema osnove energoterapije (energijski nivoji človeka, biopolje, zakonitosti  materialne, energijske, duhovne in informacijske ravni). Udeleženci se naučijo zaznavati pretok energije skozi učenje in prakticiranje reikija, najstarejše metode za samozdravljenje in posredovanje v terapevtske namene. Usposobijo se za samostojno delo kot reikisti, učitelji in mojstri reikija.
Izobraževanje in usposabljanje temelji na tradicionalnih principih reikija, s poudarkom na duhovnem, predvsem etičnem, razvoju terapevta.
Namen šole je tudi usposabljanje za povezovanje z drugimi metodami zdravljenja in za uspešno sodelovanje z uradno medicino.
Predavatelji imajo večletne izkušnje v teoriji in praksi in izhajajo z različnih področij komplementarnega zdravljenja.
Izobraževanje traja dve leti in poteka v obliki modulov enkrat mesečno. Obsega predavanja, delavnice, vadbo,  meditacijo, praktično terapevtsko delo v skupini, individualno svetovanje in samostojno delo v obliki nalog in seminarjev.
Z zaključenim izobraževanjem udeleženec osvoji temeljna znanja s področja bioterapije in postane mojster reikija. Šola nudi tudi možnost mentorstva (tretji letnik), ki pomeni samostojno delo pod vodstvom mentorja.
Predavanja se začnejo oktobra 2014 v Ljubljani, potekala pa bodo praviloma med vikendom.
Vpisni pogoji so srednješolska izobrazba, opravljen razgovor s predstavnikom šole in podpis pogodbe o izobraževanju.
Predmetnik, urnik, predavatelji in plačilni pogoji so predstavljeni na spletni strani šole www.nova-sola.com, za več informacij pa lahko pišete na e-poštni naslov: novasola@ymail.com. Vse aktualne objave pa lahko spremljate tudi na https://www.facebook.com/pages/Nova-%C5%A1ola/166678323482901  .