Ajna joga, širjenje vedenja o joga znanosti Patanjalijeve ashtanga yoge


Naslov:

Ajna Studio
Parmova 51
1000 Ljubljana


E-pošta: joga@ajnastudio.org

Ajna projekt

Joga je umiritev toka misli…
Ajna projekt je zasnovan na želji po širjenju znanja o t.i. Ashtanga Vinyasa Yogi, kot jo uči mojster joge Sri K. Pattabhi Jois v mestu Mysore v Indiji. Namen projekta je širjenje vedenja o joga znanosti, o njeni holistični naravi in večplastnosti v smislu Patanjalijeve ashtanga yoge (osem delne joge). Le ta vsebuje osem delov ali stopenj, ki sestavljajo pot joge, kot pot odkrivanja višjih osebnih potencialov in stanj zavesti, ter samouresničitve.

Z Ajna projektom si prizadevamo za večje razumevanje joge kot orodja sistematičnega, samospoznavnega procesa, katerega oblika se vpenja v postmoderni, sodobni način življenja. Želimo si večje demistifikacije joge, kot sodobne prakse z večtisočletno tradicijo, joge kot živega in razvijajočega se fenomena, ki se prilagaja potrebam trenutnega načina življenja in združuje tako tradicijo, kot inovacijo.

Razumevanje joge mora preseči okvire stereotipnih pogledov na jogo kot prakse globoko povezane z ezoteriko, mistiko in religioznim verovanjem. Prizadevamo si za širjenje znanja (jnana joga) v čim širšem smislu, znanja, ki nasproti ignoranci ali nevednosti odstrinja meglico zaslepljenosti in napačnega vedenja ter ponuja nove, alternativne načine razumevanja tako joge kot okolja ali kulture, katere sestavni del smo mi sami. V tem smislu bi radi jogijske vsebine povezali s čim širšo paleto različnih vsebin, ki bi dopolnjevale razumevanje joge, in skozi antropološko, humanistično perspektivo osvetljevale nas same, kot posameznike/ice, vpete v nam lastne in vedno spreminjajoče se habituse ali načine življenja, preko katerih pa lahko vsi odkrivamo svoje višje potenciale in možnosti spreminjanja.

Obe holistični metodi razumevanja človeka (kot nosilca simbolnih pomenov, ki se ustvarjajo na podlagi interakcije fizičnega, mentalnega in duhovnega bitja in kulturnega okolja), tako jogijska kot kulturno antropološka drža ponujata možnosti jasnejšega razumevanja filozofsko-duhovnih konceptov, pojmov strpnosti in tolerance, večjega zavedanja in razumevanja bogastva raznolikosti ter končno sprejemanja, ki nas osvobaja sodb in uči zavedanja odgovornosti do nas samih in posledičnosti ali karmične narave naših akcij.