Ajurveda v luči zahodne medicine, 1.del


»Narava je najboljši zdravnik

Hipokrat

Dejstvo, da je ajurveda najstarejši znan medicinski sistem in da v sanskrtu pomeni ‘veda o življenju’, že poznamo. Zelo verjetno smo tudi slišali za ajurvedsko masažo, pri kateri se uporablja olje, in za prehrano, ki je prilagojena našim potrebam. To je le droben izsek bogate izbire, ki jo ponuja ajurveda. S postopnim širjenjem starodavnega znanja v zahodni svet vse več ljudi spoznava najrazličnejše oblike in načine, s katerimi ajurveda pomaga človeku do telesnega, mentalnega, čustvenega in duševnega ravnovesja.

Popolno zdravje je z ajurvedskega vidika opredeljeno kot stanje, kjer so doše vata, pita in kapha ali načela delovanja fizičnega in psihološkega vidika človeka, agni ali prebavni ogenj ter tkiva, izločki in vse funkcije telesa uravnoteženi. Hkrati morajo biti naš um in funkcije petih čutil v ravnovesju ter naš duh pomirjen. Preprosto povedano, zdravje dosežemo takrat, ko smo usklajeni s svojim lastnim, naravnim in edinstvenim stanjem ravnovesja. Uporaba ajurvede skozi tisočletja je bila preverjeno učinkovita, zdaj pa postaja vse pomembnejša znanost, ki nam bo v pomoč tudi v sodobnih časih. Odtujitev od narave in naravnih ritmov, ki smo se ji prostovoljno predali, botruje večini zdravstvenih težav, s katerimi se srečuje razviti svet.

Ajurveda je zelo celostna, saj v temelj svojega medicinskega sistema in opisovanja stvarnosti vključuje tudi:

  • filozofijo nastanka univerzuma in življenja,
  • znanje o neločljivosti in vzročni posledici med kvaliteto oz. značilnostjo snovi ter njeno edinstveno posledico,
  • znanje o soodvisnem delovanju uma in telesa,
  • znanje o šeststopenjskem razvoju bolezni,
  • znanje o sedmih tkivih in njihovi medsebojni povezavi,
  • znanje o fizičnih in energetskih kanalih v telesu ter
  • znanje joge v smislu jogijskih položajev, dihalnih tehnik in meditacij ter jotiša ali vedske astrologije.

Ajurveda je to in še več. Zahodna medicina marsikaterega področja še ne pozna, ga šele na novo odkriva ali sledi področjem, ki jih ajurveda pozna že pet tisočletij.

Hipokrat, oče znanstvene medicine

Hipokrat slovi kot izjemna osebnost v medicini. Ima celo vzdevek oče znanstvene medicine. Hipokratova medicina je temeljila na predpostavkah, da je zdravje odvisno od skladnosti človekovega telesa, od pravilne porazdelitve in uravnoteženosti prvin, ki ga sestavljajo. Te prvine so zemlja, zrak, voda in ogenj, vsaka pa ima svojo značilnost – suhoto, mraz, vlažnost in vročino – ter svoj ‘telesni sok’.

Vsak človeški organizem je bil torej po Hipokratovem mnenju sestavljen iz štirih telesnih sokov: krvi, sluzi, žolča in črnega žolča. Glede na prevlado enega od njih v človeškem telesu je nastal prvi psihološki nauk o značajih: pri koleriku prevladuje žolč, pri melanholiku črni žolč, pri sangviniku kri, pri flegmatiku pa sluz. Če so sokovi v pravem razmerju, je posameznik zdrav, v nasprotnem primeru pa zboli (vir: Wikipedija).

Ajurveda temelji na treh načelih delovanja telesa in uma – došah vata, pita in kapha.

  • Došo vata sestavljata elementa prostor in zrak. Zanjo je značilno, da je suha, lahka, mrzla, groba, subtilna in mobilna. Vata v telesu povzroča mobilnost. Mentalne funkcije, čutilne zaznave, živčni impulzi, dihanje, peristaltika, izločanje in cirkulacija so funkcije vate.
  • Došo pita sestavljata elementa ogenj in voda. Zanjo je značilno, da je oljnata, ostra, vroča, lahka, ostrega vonja, se širi in je tekoča. Pitta v telesu obvladuje transformacije. Funkcije v domeni pite so prebava, absorpcija in asimilacija. Poleg tega vpliva na kožo, kri, vid in inteligenco.
  • Došo kapha sestavljata elementa voda in zemlja. Zanjo je značilno, da je oljnata, hladna, težka, počasna, gladka, podobna glini in statična. Kapha v telesu predstavlja rast, strukturo in stabilnost. Funkcije v njeni domeni so: spomin, lubrikacija (mazivost) sklepov, zaščitna sluz organov in izmenjava plinov v pljučih. Predstavlja tudi limfo, mišice, maščobno tkivo ter nam omogoča stabilnost, rast, moč, energijo in spanje.

Kadar je razmerje doš enako, kot je bilo ob spočetju, smo zdravi, kadar pa se razlikuje, smo v neravnovesju, kar lahko privede do bolezni.

Genetika

Genetika je panoga biologije, ki proučuje dedovanje in lastnosti genov. DNK je molekula, ki je nosilka genetske informacije v vseh živih organizmih. Kakšni smo, v veliki meri določa genski zapis oziroma naša DNK, ki je sestavljena kot polovica materine in očetove DNK.

Ajurveda pozna koncept prakruti, ki je naša konstitucija in nastane v času združitve moške in ženske spolne celice. Vsakdo ima svojo edinstveno konstitucijo, ki jo ajurveda razume kot razmerje doš vata, pita in kapha. Z besedo doša označujemo tri kompleksna načela delovanja telesa in uma. Z njimi lahko opišemo vse telesne značilnosti, duševne zmogljivosti in čustvena nagnjenja. Doše tudi uravnavajo fiziološke in psihološke procese v telesu in umu. Opravljajo različne funkcije in delujejo soodvisno. Doše se nenehno spreminjajo zaradi užite prehrane, načina življenja, letnih časov ter drugih zunanjih in notranjih vplivov. To odstopanje ajurveda razume kot neravnovesje, ki lahko vodi v bolezen.

 

Ajurveda v luči zahodne medicine, 2.del

 

mag. Kaja Kastner

http://www.ajurjoga.si/