ALTERNATIVNA MEDICINA

Alternativna medicina
Christof Jänicke, dr. Jörg Grünwald

Praktični in strokovni priročnik

Modrijan, Ljubljana, 2009

735 strani

cena: 79,00 EUR


Prevod te izjemno bogate knjige ugledne nemške založbe Gräfe und Unzer Verlag GmbH prinaša izčrpne informacije vsem, ki jih tematika zanima, tako laikom kot strokovnjakom.

V uvodu knjige je prof. dr. Ralf Uebelhack orisal stanje, ki je v naših, slovenskih razmerah morda še značilnejše kot v razvitejšem delu Evrope: iz povsem ekonomskih interesov so nastali okopi, ki skoraj spominjajo na tiste iz vojaške zgodovine preteklih obdobij, pravi.

»Današnji položaj v industrijskih državah ne koristi niti napredku medicine niti bolnikom. Iz ideoloških in komercialnih razlogov danes ne izrabljamo globalnega znanja v tolikšni meri, kot se nam ponuja.«

Vse kulture naše zgodovine so razvile različne sisteme zdravljenja, ki si pri natančnem pogledu v bistvu niso tako različne, kot so na prvi pogled metode, ki jih uporabljajo.

Zgodovina nas tudi uči o prenašanju teh znanj med kulturami, o medsebojnem oplajanju. Stiki med kulturami starega sveta so bili živi in dejavni, tako v medsebojnem prepletanju, vplivih, širjenju medicinskih knjig in rokopisov v prevodih in izvirnikih kot pri prehajanju znanj iz razpadlih kultur v novonastale.

Siloviti razmah moderne medicine, podprte z neslutenimi možnostmi tehnologije, daje človeštvu izjemne možnosti tako pri ohranjanju kot ponovnem vzpostavljanju zdravja. Kljub temu se medicina sooča z vse večjim nezaupanjem in lastnimi omejitvami v drobljenju v ozke specializacije, ki vse bolj izgubljajo izpred oči človeka kot celoto in se osredotočajo predvsem na en sam njegov (fizični) del. Tako se sočasno vse bolj odpira prostor različnim alternativnim oblikam zdravljenja, ki zaradi neurejenih razmer postajajo teren odprtega lova najrazličnejših samooklicanih »zdravilcev« in šarlatanov.

Znanje, ki nam ga posredujejo sistemi zdravljenja, ki jih ozko in nekako žaljivo označujemo kot »alternativno«, praktično brez izjeme pristopa k človeku kot celostnemu bitju fizičnega telesa, psihe in energij.

Vprašanje našega trenutka ni ali-ali, ampak in-in, povezovanje spoznanj in učinkovanja sodobne medicine z vsem bogastvom, ki so ga v tisočletjih razvoja, delovanja, opazovanja razvile kulture pred nami in ob nas. Za to pa potrebujemo odprtost, sistem, znanje in ne nazadnje, nadzor.  

Knjiga v uvodnem poglavju prestavi osnovne splošne pojme alternativne medicine in nas napoti k uporabi knjige.

V drugem delu knjige se seznanimo z alternativnimi sistemi: ajurvedo, antropozofsko medicino, homeopatijo, šamanstvom, tradicionalno kitajsko medicino, tradicionalno tibetansko medicino, zeliščarstvom, in metodami: dietetika, fizikalno zdravljenje, manualno zdravljenje, psihoterapija, sproščanje in meditacija, zdravljenje s fiziološkimi dražljaji in regulacijo, zdravljenje z energijo in zdravljenje z gibanjem.

Obsežni del knjige obravnava različne bolezni in naravne načine zdravljenja, ki jih lahko uporabimo v konkretnih težavah, navedene so indikacije, za koga je primerno tako zdravljenje, opis zdravljenja, posebnosti tega načina in seveda tudi vsa potrebna opozorila, kdaj je potrebno zdravljenje pri zdravniku uradne medicine.

Knjiga je zasnovana nepristransko in nikakor ne vsiljuje nobene metode alternativnega zdravljenja kot edine mogoče. Njen namen je predvsem predstaviti možnosti, ki dopolnjujejo klasično zdravljenje v različnih fazah bolezni, obenem pa pokazati, da nekatere težave lahko rešimo tudi brez kemičnih pripravkov ali drugih agresivnih posegov na popolnoma naraven način.

Knjigo zaokrožajo še preglednice alternativnih metod pri naravnem zdravljenju bolezni.

Vsekakor zelo zanimiva in resna knjiga, tako zaradi informacij, ki jih posreduje, kot praktične uporabe. In ne nazadnje ponuja tudi nadvse zanimivo branje.

O tem, kakšna je na tem področju sistemska ureditev zdravilstva v Sloveniji, si preberite več v članku odvetnice Alenke Košorok Humar: okno: IZOBRAŽEVANJE-ČLANKI.

Barbara Habič Pregl